Voetzorg bij Alliade

Voetzorg is onderdeel van de persoonlijke verzorging die valt onder de Wlz. Alliade bepaalt als zorgaanbieder door wie de voetzorg wordt uitgevoerd, door een zorgmedewerker of pedicure. Wordt de voetzorg uitgevoerd door een zorgmedewerker, maar wil de cliënt toch een pedicure? Dan zijn de kosten van de pedicure voor eigen rekening. We hebben onze locatiehoofden gevraagd om goede afspraken te maken met cliënten en hun vertegenwoordigers over voetzorg.

Voetzorg is onderdeel van de persoonlijke verzorging die valt onder de Wlz. Alliade bepaalt als zorgaanbieder door wie de voetzorg wordt uitgevoerd, door een zorgmedewerker of pedicure. Wordt de voetzorg uitgevoerd door een zorgmedewerker, maar wil de cliënt toch een pedicure? Dan zijn de kosten van de pedicure voor eigen rekening. We hebben onze locatiehoofden gevraagd om goede afspraken te maken met cliënten en hun vertegenwoordigers over voetzorg.

Een passende oplossing

In sommige gevallen hebben cliënten ten onrechte betaald voor de voetzorg, omdat de regels niet goed bekend waren. Dit willen we graag rechtzetten. Daarom kunnen cliënten of verwanten de betaalde kosten over de periode 2020 – 2023 terugvragen bij Alliade.

Heeft jouw naaste in de periode 2020 - 2023 ten onrechte betaald voor voetzorg? Dan kan de cliënt of cliëntvertegenwoordiger dit betaalde bedrag terugvragen bij Alliade. Dat kan digitaal of per post.

Digitaal
Stuur de facturen of betaalbewijzen per e-mail naar voetzorg@alliade.nl en vermeld ‘voetzorg’.

Per post
Stuur de facturen of betaalbewijzen onder vermelding van ‘voetzorg’ per post naar:
Alliade
Afdeling financiële administratie
Postbus 303
8440 AH Heerenveen

Alliade beoordeelt op basis van de facturen en betaalbewijzen of het te veel betaalde bedrag wordt terugbetaald. Als er twijfel is of als je bezwaar hebt, wordt de aanvraag beoordeeld door de directeur. Het doel is dat Alliade vóór 1 maart 2024 de te veel betaalde voetzorg heeft terugbetaald.