Stimulerend, activerend en belevingsgericht

2. Dagbesteding/sociale contacten buitenshuis

Bij dit niveau ben je in staat zelfstandig een activiteit buitenshuis uit te voeren. En heb je sociale contacten buitenshuis. Dagbesteding is stimulerend, activerend en belevingsgericht.