Arbeidsvermogen vastgesteld. Jobcoach-ondersteuning mogelijk vanuit BaanPlus

5. Betaald werk met ondersteuning

Tijdens het betaalde werk word je de eerste tijd ondersteund door een jobcoach van BaanPlus. Er kunnen bijvoorbeeld aanpassingen op de werkvloer gedaan worden, zodat jij het werk goed kan uitvoeren.