Kwaliteit en veiligheid

Alliade wil de zorg voor cliënten steeds blijven verbeteren. Hoe Alliade dit doet, staat in het verbeterprogramma Samen. Want wij geloven dat we alleen samen onze doelen kunnen halen.

Alliade wil de zorg voor cliënten steeds blijven verbeteren. Hoe Alliade dit doet, staat in het verbeterprogramma Samen. Want wij geloven dat we alleen samen onze doelen kunnen halen.

Ook cliëntervaringen en medezeggenschap zijn heel belangrijk voor Alliade.  
Medewerkers controleren steeds weer opnieuw of ze de goede dingen  
doen en of ze de dingen goed doen.  
Hierdoor wordt de zorg voor cliënten en de kwaliteit beter. 
 
Wat Alliade in 2022 heeft gedaan om te blijven verbeteren, 
staat beschreven in een verslag: het kwaliteitsverslag. 
In het kwaliteitsverslag lees je meer over deze onderwerpen: 

  • Cliëntervaringen 
  • Meedenken en meepraten 
  • De projecten in het verbeterprogramma Samen 

In het kwaliteitsverslag vind je ook praatplaten. Per
praatplaat vind je uitleg over een onderwerp uit het kwaliteitsverslag.
De uitleg is in woord en beeld.