Medezeggenschap: inspraak en zeggenschap

De besluiten die Alliade neemt, hebben invloed op het leven van cliënten. Zorginstellingen moeten de medezeggenschap van cliënten goed regelen. Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers kunnen meepraten en meedenken over besluiten. Dit staat in de Wet medezeggenschap Cliënten zorginstellingen (Wmcz). Hier leggen we uit op wat voor manier jij kunt meedenken en meepraten.

De besluiten die Alliade neemt, hebben invloed op het leven van cliënten. Zorginstellingen moeten de medezeggenschap van cliënten goed regelen. Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers kunnen meepraten en meedenken over besluiten. Dit staat in de Wet medezeggenschap Cliënten zorginstellingen (Wmcz). Hier leggen we uit op wat voor manier jij kunt meedenken en meepraten.

Zeggenschap

Zeggenschap is het recht om zelf te beslissen over belangrijke dingen in jouw leven. 
Over grote onderwerpen, maar ook over kleine. 
Zeggenschap gaat bijvoorbeeld over je eigen zorgplan.

Inspraak

Bij inspraak praten cliënten, familieleden en vertegenwoordigers met de leidinggevende van de locatie. 
Ze praten over dingen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van cliënten. 
Inspraak kan op allemaal manieren.
Bijvoorbeeld een huiskameroverleg (HKO) of een goed gesprek. 
Het maakt niet uit hoe het heet.

Ronde tafel

Er zijn onderwerpen die voor meer cliënten belangrijk zijn. 
Alliade wil hierover graag de ideeën van cliënten, familieleden en vertegenwoordigers horen. Dan kan Alliade een Ronde Tafel organiseren. 
Dit is een vorm van inspraak waar meer cliënten, familieleden en vertegenwoordigers voor worden uitgenodigd.

Medezeggenschap

Meepraten en meedenken over besluiten die Alliade neemt, wordt medezeggenschap genoemd. 
Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers zitten in een raad en denken mee voor alle andere cliënten. 
Daarom heet het medezeggenschap. 

De cliëntenraad en de cliëntenvertegenwoordigersraad

Meepraten en meedenken kan in een cliëntenraad. 
Het is belangrijk dat cliënten meepraten. 
Cliënten weten wat zij belangrijk vinden. 
Sommige cliënten vinden het lastig om hun eigen mening te geven. 
Voor deze cliënten zijn er raden met familieleden of vertegenwoordigers. 

Hoe doen we dit bij Alliade?

Alliade heeft één Centrale Cliëntenraad (CCR). 
En één Centrale Cliëntenvertegenwoordigersraad (CCVR). 
Er zitten cliënten, verwanten en vertegenwoordigers in deze raden. 
Uit jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. 
De CCR en de CCVR praten met de Raad van Bestuur. 

Bij Alliade zijn er ook decentrale raden. 

Dat zijn lokale raden voor één of meer (woon)locaties. 
We noemen dit vaak de lokale cliëntenraad. 
Kunnen cliënten niet deelnemen? 
Dan kunnen familieleden of vertegenwoordigers in de decentrale raad. 
Deze raden praten met de leidinggevende van de locatie. 
Samen praten ze over dingen die belangrijk zijn voor alle cliënten van die locatie. 
En waarover de leidinggevende van de locatie beslissingen mag nemen.

Opkomen voor alle cliënten 

Een cliëntenraad heeft de achterban nodig om een goede cliëntenraad te zijn. 
Met achterban bedoelen we andere cliënten. 
Want de leden van de cliëntenraad komen op voor alle cliënten. 
Opkomen voor andere cliënten kan alleen als de cliëntenraad weet wat andere cliënten belangrijk vinden. 
En waar andere cliënten tevreden of ontevreden over zijn. 
Op onze app TIM (Tapster Inspraak en Medezeggenschap) kan je lezen waar de raden mee bezig zijn. 
Wil je ook een account? Mail dan naar clientenraden@alliade.nl

Praat en denk jij mee? 

De cliëntenraden en verwantenraden zoeken vaak cliënten of familieleden die willen meedenken en meepraten. 
Praat en denk jij mee? 
Of heb je een andere vraag aan de cliëntenraad? Mail dan naar clientenraden@alliade.nl

Medezeggenschapsboekje

Binnen Alliade hebben we een Medezeggenschapsboekje dat alles vertelt over medezeggenschap. Via de link hieronder kun je deze lezen.