Een goed leven voor ouder wordende mensen met downsyndroom

21 maart 2024

Donderdag 21 maart* is het Wereld Downsyndroomdag: de jaarlijkse dag om mensen wereldwijd bewust te maken van het downsyndroom, met veel aandacht voor de talenten en mogelijkheden van mensen met downsyndroom en voor onderzoeken die de zorg en kwaliteit van leven verbeteren. Aan dat laatste draagt ook de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade een steentje bij.

Alliade screening downsyndroom
Mensen met downsyndroom krijgen vaak al op jonge leeftijd ouderdomsverschijnselen. Daarnaast verloopt de veroudering bij hen sneller dan bij anderen. Ook hebben ze een sterk verhoogde kans op dementie. Om de veroudering goed te kunnen volgen en tijdig te kunnen inspelen op veranderende behoeften en wensen, hebben de afdeling PWO en de centrale behandeldienst de Alliade screening downsyndroom (ASDS) opgezet.

Wat houdt de screening in?
De ASDS is een alles-in-één-programma waarbij we in één dagdeel verschillende, op elkaar afgestemde onderzoeken doen. We kijken naar medische, gedragskundige én logopedische aspecten: onder andere naar slaap, gehoor, werking van de schildklier, communicatie en veranderingen in gedrag. Hierdoor hoeft de cliënt niet op verschillende momenten door het jaar heen te worden gezien. Dit is minder belastend voor de cliënt en efficiënter voor de familie en begeleiding.

Wat gebeurt er na de screening?
De uitkomsten van de screening worden voor iedere cliënt besproken in een multidisciplinair overleg. Zo ontstaat een goed totaalbeeld en kunnen de uitkomsten en adviezen in één gebundeld verslag worden gedeeld met behandelaren, begeleiders en familieleden.

Meer weten?

  • Op de website van PWO lees je meer over de ASDS.
  • Het is belangrijk om goed aan te sluiten bij het taal- en begripsniveau van mensen met downsyndroom. Daarom doen twee logopedist-onderzoekers van Alliade binnen de screening onderzoek naar ondersteunde communicatie.
  • Binnen de ASDS is ook onderzoek gedaan naar de WatchPAT (een apparaatje om slaapapneu vast te stellen) en de BPSD-DS (een vragenlijst over gedragsveranderingen die kan bijdragen aan het diagnosticeren van dementie). Deze instrumenten worden nu standaard bij de screening ingezet.
  • Zin in een informatieve en inspirerende avond? Bezoek dan op 2 april de Dementietafel in Marum. Onderwerp van gesprek: begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij ook wordt uitgelegd hoe met een tijdige diagnose en juiste methodiek passende zorg kan worden geboden aan cliënten met dementie

*Downsyndroom is een genetische afwijking waarbij chromosoom 21 in drievoud (in plaats van in tweevoud) voorkomt. Het wordt ook trisomie-21 genoemd. Het is dan ook geen toeval dat Wereld Downsyndroomdag elk jaar plaatsvindt op 21-3.

Foto: Marchje Andringa

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Leeftijdscategorieën Volwassenen
Ouderen
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen