José Themmen en Sophie de Jager winnen PWO Scriptieprijs 2023!

1 juli 2023

Jaarlijks worden binnen Alliade veel (afstudeer)onderzoeken uitgevoerd, zowel door Alliade-medewerkers die een vervolgopleiding doen als door studenten van buitenaf. Allemaal maken ze kans op de PWO Scriptieprijs, die wordt toegekend aan studenten met een bijzondere persoonlijke groei en een scriptie van hoge wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor de praktijk. De winnaars van 2023: José Themmen (ouderenzorg) en Sophie de Jager (gehandicaptenzorg)! Tijdens de Alliade Kennisdag op 1 juli reikte Elze Vonk, lid van de Raad van Bestuur, de prijs aan hen uit.

Patiënten beter informeren over revalidatie
José is fysiotherapeut bij de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) van Alliade. Als student van de masteropleiding Geriatriefysiotherapie aan hogeschool Avans+ schreef ze de scriptie Revalideren: en nu? Patiëntperspectief.

De verwachtingen van patiënten en behandelaren over revalidatie komen niet altijd overeen, waardoor de opstart vaak langzaam gaat. Daarom deed José onderzoek naar de informatievoorziening over het zogeheten 24-uurs revalidatieklimaat. Uit haar interviews met patiënten blijkt dat ze niet weten wat het 24-uurs revalidatieklimaat is, ze er vooraf geen informatie over opzoeken en het niet met naasten bespreken. Ook kon geen van de geïnterviewden zich het intakegesprek herinneren. Met de uitkomsten van José’s onderzoek kan de informatievoorziening vanuit de GRZ worden verbeterd.

Zelfstandig, zorgvuldig en actueel
Uit het juryrapport: ‘Complimenten voor José’s zelfstandige en zorgvuldige uitvoering van het onderzoek en de nette manier van analyseren. Haar scriptie sluit goed aan bij actuele ontwikkelingen in het zorglandschap, waarin het verkorten van de ligduur in het ziekenhuis een belangrijk onderwerp is. De GRZ van Alliade draagt hieraan bij. Met een betere informatievoorziening voor patiënten kan de overgang van het ziekenhuis naar de GRZ in de toekomst soepeler verlopen.’

Begeleidingsmethodieken: wat is belangrijk voor toepassing in de praktijk?
Sophie is gedragskundige bij de poli van Alliade. Als student orthopedagoog-generalist bij opleidingsinstituut PPO schreef ze de scriptie De praktische toepasbaarheid van methodieken binnen de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Alliade wil met zorgprogrammering de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren. Hiervoor maakt PWO een overzicht van beschikbare begeleidingsmethodieken voor cliënten met een verstandelijke beperking. Zodat deze met elkaar kunnen worden vergeleken en de meest geschikte kunnen worden ingezet.

Sophie voerde hierbinnen een deelonderzoek uit. De centrale vraag: Op welke criteria moet de praktische toepasbaarheid van een methodiek worden beoordeeld? Uit Sophies enquête onder begeleiders, behandelaren en managers bleek dat zij onder meer scholing, werkwijze en belasting voor medewerkers belangrijk vinden, net als de wetenschappelijke onderbouwing en een duidelijke specificatie van de doelgroep.

Waardevolle bijdrage, beste scriptie in de gehandicaptenzorg
Uit het juryrapport: ‘Sophie heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het methodiekenonderzoek, in het bijzonder ten aanzien van praktische toepasbaarheid. Erg knap dat ze een drukke baan en een postmasteropleiding heeft weten te combineren. Haar scriptie is door de opleiding beoordeeld met een 9. We sluiten ons daar volledig bij aan: het is de beste scriptie in de gehandicaptenzorg van afgelopen jaar.’

Waar heeft de jury op gelet?
In studiejaar 2022-2023 hebben binnen Alliade 22 studenten een (zorginhoudelijke) onderzoek succesvol afgerond. 15 van deze scripties zijn door de opleiding beoordeeld met een 7 of hoger. Juryleden Janneke Majoor (inhoudelijk directeur van de Centrale Behandeldienst) en Alain Dekker (hoofd van de afdeling PWO) hebben de meest kansrijke scripties doorgenomen en gelet op:

  • de persoonlijke groei en inspanningen van de student
  • diens wetenschappelijke kwaliteiten en manier van werken
  • de verbinding met de strategische koers van Alliade en actuele maatschappelijke ontwikkelingen

  • Delen
  • Delen