Nu beschikbaar: Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB)!

21 maart 2024

Het is het zover: vandaag verscheen het SD-VB. Hiermee kunnen begeleiders het risico op dysfagie (voedings- en slikproblemen) snel en eenvoudig in kaart brengen. Het screeningsinstrument is het eindresultaat van jarenlang onderzoek door logopedist-onderzoekers Marloes Schüller-Korevaar en Susanna van der Woude en hun projectteam van de afdeling PWO van Alliade.

Waarom is het SD-VB ontwikkeld?
Dysfagie komt bij mensen met een verstandelijke beperking veel voor. Van de 50-plussers heeft meer dan 50% slikproblemen. Toch worden veel problemen rond dysfagie in de dagelijkse praktijk over het hoofd gezien.

Dysfagie kan verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van de cliënt. Variërend van minder plezier in eten, obstipatie, ondervoeding en uitdroging tot luchtwegblokkades en longontsteking, met een hoge kans op ernstige ziekte en zelfs overlijden. 

Met het SD-VB kunnen begeleiders snel en makkelijk het risico op dysfagie in kaart brengen. Als hierbij bijzonderheden aan het licht komen, volgt diagnostiek door een logopedist. Zo kan dysfagie eerder worden vastgesteld en behandeld.

Hoe ziet het SD-VB eruit? 
Het SD-VB bestaat uit 29 ja/nee-vragen over de risicofactoren op dysfagie (zoals CVA, dementie en epilepsie) en over eet- en drinkgedrag. Het invullen duurt ongeveer 4 minuten en er is geen opleiding of cursus voor nodig.

Hoe gebruik je het SD-VB?
In een ideale situatie wordt het SD-VB ingezet in een cyclisch dysfagiewerkproces, dat uit deze stappen bestaat: 

  • invullen van het SD-VB door een begeleider 
  • diagnostiek door een logopedist 
  • uitbrengen van een behandeladvies
  • evaluatie van de uitvoering van het advies

De screening met het SD-VB en de stappen erna worden periodiek herhaald. 

Het SD-VB bestellen?
De papieren handleiding (inclusief casuïstiek) en scoreformulieren van het SD-VB kun je bestellen op de website van uitgever Bohn Stafleu van Loghum. De digitale versie kun je afnemen via de platformen BergOp en Testweb (BSL).  

Meer weten?

  • Wil je meer weten over dysfagie en de ontwikkeling van het SD-VB? Bezoek dan de projectpagina. Daar vind je ook interessante links, bijvoorbeeld naar artikelen, een podcast en webinar.
  • Natuurlijk ben je donderdagmiddag 30 mei van harte welkom op het gratis dysfagiecongres. Hier wordt het SD-VB feestelijk gelanceerd. Ook zijn er verschillende interessante presentaties en workshops. Wacht niet te lang met je aanmelding, want vol = vol.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen