Annigje Mensonides Algemeen fysiotherapeut / Geriatriefysiotherapeut i.o.
Ouderenzorg
Christine De Boer Specialist ouderengeneeskunde, Kaderarts psychogeriatrie
Ouderenzorg
Edith Hassing Maatschappelijk werker
Ouderenzorg
Ellen Woudstra-Hoekstra Algemeen fysiotherapeut / Geriatriefysiotherapeut
Ouderenzorg
Esther Maan Specialist Ouderengeneeskunde
Ouderenzorg
Gerrie Alma Diëtist
Ouderenzorg
Gusta Brittijn-van der Ven Logopedist/ afasietherapeut
Ouderenzorg
Henny de Wit Maatschappelijk werker
Ouderenzorg
Henriëtte Faber Algemeen fysiotherapeut / Geriatriefysiotherapeut
Ouderenzorg
Hester de Boer Fysiotherapeute
Ouderenzorg
Janet Veenstra Bewegingsagoog
Ouderenzorg
Janneke Kats Logopedist - aangesloten bij ParkinsonNet
Ouderenzorg
Janneke Post Assistent-ergotherapeut
Ouderenzorg
Jessica Groen Ergotherapeut
Ouderenzorg
Jildou Hoogland Fysiotherapeut
Ouderenzorg
Jolein  IJmker Logopedist
Ouderenzorg
José Themmen Fysiotherapeut
Ouderenzorg
Judith Gritter Ergotherapeut
Ouderenzorg
Judith Ruchti Specialist Ouderengeneeskunde
Ouderenzorg