Vrienden maken het leven leuker!

Vrienden van Meriant Wolvega

Stichting Vrienden van Meriant Wolvega is voortgekomen uit de Vriendenstichting voor Verpleegcentrum LindeStede. Nadat door fusie de woonzorgcentra WilgenStede en BerkenStede werden toegevoegd aan de zorgorganisatie van Meriant, veranderde de naam in 2011 in de huidige naam. Een paar jaar geleden werd ook PucciniState toegevoegd, waardoor ook onze stichting haar werkgebied heeft uitgebreid.

Onze stichting is destijds opgericht voor de woonzorgcentra in Wolvega en de binding met donateurs en anderen, bijv. diaconieën van kerken in onze omgeving, is goed. We blijven ons alleen voor de huizen in Wolvega inzetten en functioneren onafhankelijk.

Doelstelling

Stichting Vrienden van Meriant Wolvega zorgt voor de extra’s die het leven van de bewoners van de vier woonzorgcentra van Alliade veraangenamen in de ruimste zin en die niet worden vergoed uit het reguliere budget. De activiteiten die we aanbieden zijn gericht op beleving en aandacht, sfeer om het welzijn van de bewoners te vergroten. Hiervoor schakelen we anderen in om dit te realiseren.

Kortom, het leven van de bewoners beter en leuker te maken.

Onze werkwijze

De Stichting genereert inkomsten door het ontvangen van donaties, giften, acties en legaten. De donateurs en de contactpersonen van de bewoners worden jaarlijks aangeschreven en geïnformeerd over de activiteiten die zijn gehouden. Ook via de diverse nieuwsbrieven van de vier locaties en via pers worden de activiteiten, bekostigd door de Vrienden, onder de aandacht gebracht.

Door de jaren heen is de situatie binnen de zorg voortdurend veranderd, denk hierbij aan de zorgvraag. De stichting probeert hier steeds op in te spelen en heeft voortdurend contact met de welzijnscoaches van de locaties. Zo verandert dus ook jaarlijks de bijdrage van de stichting. Werknemers op de huiskamers wordt gevraagd om aan te geven hoe de stichting kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners.

Overzicht activiteiten

Alle huiskamers krijgen jaarlijks een envelop met inhoud. Het personeel kijkt wat er met het bedrag kan worden georganiseerd voor de bewoners. Dit kan variëren van iets lekkers bij de koffie, een uitje, iemand uitnodigen om gezamenlijk muziek te maken etc.
Daarnaast wordt er regelmatig voor alle vier locaties een horecamoment georganiseerd om de bewoners te verwennen, bijv. een foodtruck, ijscokar, snackwagen en poffertjesbakkerij.
De stichting heeft voor de Coronaperiode ook bijgedragen aan diverse kunstprojecten waarbij ouderen en kinderen van een basisschool samenwerkten.

Voor het komende jaar wordt samengewerkt met de plaatselijke Fotoclub.

Toekomst

Het wordt moeilijker om donateurs aan onze stichting te binden en dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de cliënten gemiddeld nog maar 9 maanden in een van de woonzorgcentra wonen. De binding is daardoor minder sterk geworden. Daarom worden voortaan alle contactpersonen jaarlijks benaderd met de vraag om donateur te worden of om een eenmalige gift naar ons over te maken.

Tevens doen we dit verzoek met een overzicht van de activiteiten die zijn ondernomen.

Organisatie

ANBI-status
RSIN-nummer: 802510681
K.v.K: 41003858
Bankrekening: NL53 RABO 0371 9715 00

De Stichting Vrienden van Meriant Wolvega is onafhankelijk van zorgorganisatie Alliade

Bestuur

Voorzitter: Sjoukje Kuipers
Secretaris: Marian Dirksma-Wijnstra
Penningmeester: Jan Pereboom
Bestuurslid: Tanja Molenaar
Bestuurslid: Hélèn van Roozendaal

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

Contact

Stichting Vrienden Van Meriant Wolvega
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega

Telefoon: Voorzitter: Sjoukje Kuipers, 06 27 14 60 49
E-mail:  Stichting.Vrienden.Wolvega@meriant.nl

Verslaglegging

In onderstaande bestanden worden de belangrijkste bevindingen en prestaties van het afgelopen jaar weergegeven, zoals vastgelegd in de jaarstukken 2022 en het jaarverslag 2022. Tevens wordt een vooruitblik geboden op de toekomst in het beleidsplan 2023-2026.

Activiteiten en producten

Gift huiskamers 2022

Net als in voorgaande jaren kregen alle huiskamers in de vier zorglocaties een envelop met inhoud. Aan het personeel werd gevraagd om het bedrag te besteden aan een activiteit die bij de bewoners van de desbetreffende huiskamer paste. Omdat de samenstelling van de bewoners regelmatig verandert, zal er ook voortdurend een andere invulling aan de activiteit moeten worden gegeven.

We kregen verslag van wat de bestemming van het bedrag was geweest en waren verrast door de diversiteit van de invulling. Zo werd er paling gerookt, werd er nieuwe koffieservies aangeschaft en met iets lekkers ingewijd, werd de huiskamer gezellig aangekleed, kwam er iemand muziek spelen en werd er een uitje georganiseerd.

Poffertjes
In de zomer werden er door ‘De Kofferbakker ‘ poffertjes gebakken in de kofferbak van een retroauto, die alle locaties aandeed. De bewoners konden zelf of met behulp van de verzorging en vrijwilligers naar de foodtruck. Bij andere afdelingen werden  de bestellingen door het personeel opgehaald. De activiteit werd zeer gewaardeerd.

Spaanse Chyrros
Voor de Kerstdagen kwam foodtruck ‘de IJswafel’ langs en volgens hetzelfde concept als bij als bij de poffertjes kon er van allerlei lekkers worden genoten.

Activiteitenplank
Op verzoek van een medewerker werd er een Activiteitenplank aangeschaft voor de bewoners van huiskamer ’t Hekkien. De bewoners hebben een technische achtergrond en willen graag van alles onderzoeken. Met een  Activiteitenplank wordt aan hun verzoek voldaan.

Platenspeler
PucciniState vroeg om een Retroplatenspeler en dit verzoek werd gehonoreerd.

Museum ’t Kiekhuus
Medewerkers van Museum ’t Kiekhuus kwamen naar de huiskamers met allerlei voorwerpen uit het museum. Totaal zijn er 22 huiskamers bezocht. Ze vertelden erbij en dit zorgde voor herkenning bij de bewoners. Er kwamen mooie verhalen los.