Vrienden maken het leven leuker!

Vrienden van Talant

De Stichting ‘Vrienden van Talant’ vervult wensen voor mensen met een beperking. Het gaat om extra’s die het leven beter en leuker maken en die niet vergoed worden uit de reguliere middelen. Elk jaar organiseert De Vrienden van Talant bijvoorbeeld een speciale voorstelling in Heerenveen. In juni is er jaarlijks een mooie ‘vaarweek’. Daarnaast geven we vaak langere tijd financiële steun aan grote projecten. Ook is er een fonds speciaal voor kinderen die wonen bij  Alliade Gehandicaptenzorg (voorheen Talant).

Kortom met ‘Vrienden van Talant’ kunnen we waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking: Vrienden maken het leven leuker!

Word ook vriend

Je kunt Vriend van Talant worden door een eenmalige bijdrage of een jaarlijkse bijdrage.

De Stichting Vrienden van Talant is onafhankelijk van Alliade Gehandicaptenzorg (voorheen Talant). De stichting bepaalt zelf welke aanvragen en projecten zij wil ondersteunen. Er is altijd nauw overleg over welke zaken nodig zijn. Door de belastingdienst is De Vrienden aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit biedt fiscale voordelen.

Legaten

Met de directie van Alliade Gehandicaptenzorg (voorheen Talant) is afgesproken dat alle legaten die worden nagelaten aan Alliade Gehandicaptenzorg of haar rechtsvoorgangers worden afgehandeld en in beheer worden gegeven bij de Stichting Vrienden van Talant. Hierdoor is het beheer van het legaat overzichtelijk en is goed inzichtelijk hoe de nalatenschap wordt besteed. Wanneer de erflater een specifieke bestemming heeft verbonden aan het legaat dan zullen wij er voor zorgen dat dit ten goede komst aan deze bestemming.

Wanneer je een testament op laat maken waarin onder andere ‘Stichting Vrienden van Talant’ als begunstigde is opgenomen, krijg je bij een aantal notariskantoren een korting van €150 op het tarief (minimum tarief is 175,-). Deze korting geldt ook voor een notariële akte waarin een schenking is geregeld in de vorm van een jaarlijkse periodieke uitkering. De in de akte opgenomen periode is minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. Het gaat om de volgende notariskantoren:

Voor meer informatie over giften en legaten kun je contact opnemen met ons secretariaat via 06 -11 95 65 91 of vriendenvantalant@alliade.nl

ANBI

De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vind je alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

Bestuur

  • Kees van Anken, voorzitter
  • Mariska Scholtens, secretaris
  • Jannes Krol, penningmeester
  • Johan Spoelstra, lid
  • Meine Scheweer, lid

Wilma Hofstede verzorgt de secretariële en administratieve ondersteuning. 

Contact

Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Huizum-Dorp 15, 8934 BP Leeuwarden
Telefoon: 06 - 11 95 65 91
E-mail: vriendenvantalant@alliade.nl

IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351
RSIN 818214351