Flitzweb

Onderwerpen in duidelijke taal

Alliade wil de zorg voor cliënten steeds blijven verbeteren. Hoe Alliade dit doet, staat in het verbeterprogramma Samen. Want wij geloven dat we alleen samen onze doelen kunnen halen.  

De besluiten die Alliade neemt hebben invloed op het leven van cliënten. Cliënten en familieleden kunnen meepraten en meedenken over die besluiten. 
 

 

Weet jij wat een vertrouwenspersoon doet? Een vertrouwenspersoon luistert naar je. Als je ergens mee zit. Als je boos bent of een klacht hebt. Of als je over iets persoonlijks wil praten. 
 

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg. Hier staat uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent. 

De Flitzkrant verschijnt om de 6 maanden en heeft nieuws en ideeën over Alliade en de zorg. Hiermee willen we onze lezers op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. 

In de afleveringen van ons journaal bespreken wij de laatste nieuwtjes. Er worden verschillende actuele onderwerpen besproken en er komen cliënten aan het woord die vertellen over hun hobby’s. Of wat voor speciaals ze hebben meegemaakt.