ANBI status Vrienden van Talant

De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vind je alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

De Stichting Vrienden van Talant is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s publicatieplicht. Op deze pagina vind je alle gegevens van Stichting Vrienden van Talant overzichtelijk op een rijtje.

Contactgegevens
RSIN 818214351
KvK 01120918
Stichting Vrienden van Talant
Postbus 303, 8440 AH Heerenveen - Huizum-Dorp 15, 8934 BP Leeuwarden 
Telefoon: 06 – 11 95 65 91
E-mail: vriendenvantalant@alliade.nl
Bankrekeningnummer / IBAN: NL63RABO 0128 5639 82
Kamer van Koophandel: 01120918
Fiscaalnummer: 8182.14.351

Bestuur

 • Kees van Anken, voorzitter
 • Mariska Scholtens, secretaris
 • Jannes Krol, penningmeester
 • Johan Spoelstra, lid
 • Meine Scheweer, lid
 • Jan Nijkamp, lid

Activiteiten en producten

In 2020 en 2021 was het, door de beperkende maatregelen in verband met de Covid pandemie, nauwelijks mogelijk om activiteiten doorgang te laten vinden en alternatieven waren niet altijd voorhanden. Gelukkig werden de maatregelen vanaf het voorjaar van 2022 langzaam afgebouwd en konden we de draad weer oppakken. Een deel van de activiteiten en daarmee ook de uitgaven zijn in de “Covid-jaren” doorgeschoven, maar dankzij de goede afstemming met de staf en medewerkers van Alliade kon er in 2022 weer bijgedragen worden aan de levenskwaliteit van de cliënten.

In 2020 en 2021 was het, door de beperkende maatregelen in verband met de Covid pandemie, nauwelijks mogelijk om activiteiten doorgang te laten vinden en alternatieven waren niet altijd voorhanden. Gelukkig werden de maatregelen vanaf het voorjaar van 2022 langzaam afgebouwd en konden we de draad weer oppakken. Een deel van de activiteiten en daarmee ook de uitgaven zijn in de “Covid-jaren” doorgeschoven, maar dankzij de goede afstemming met de staf en medewerkers van Alliade kon er in 2022 weer bijgedragen worden aan de levenskwaliteit van de cliënten.

Genieten in het theater
Op maandag 25 april 2022 kon eindelijk de theatervoorstelling van Ernst, Bobbie en de rest doorgang vinden in het Posthuistheater in Heerenveen. Ruim 400 cliënten konden met hun begeleiders op uitnodiging van de Vrienden van Talant genieten van de voorstelling ‘Ernst, Bobbie en de rest weten het niet meer’.

Bekijk dit item in het Binnen Alliade journaal van 28 april - YouTube

Vaarweek
In 2022 kon ook de vaarweek doorgaan. Vijf dagen lang konden cliënten van Alliade gehandicaptenzorg een geheel verzorgde dagtocht maken op een skûtsje, een klipper of op een catamaran, geschikt voor rolstoelen.

Kinderfonds
Bij Alliade gehandicaptenzorg (voorheen Talant) wonen ongeveer 20 tot 25 kinderen uit arme gezinnen die van hun ouders/verzorgers geen geld krijgen voor kleding, sportclub, schoolreisje, etc. Deze kinderen leven in armoede. Het ontbreekt hen aan de meest elementaire basiszaken. Zij zijn afhankelijk van de creativiteit van hun begeleiders voor bijvoorbeeld kleding. Recht op een uitkering (bijvoorbeeld wajong of studiefinanciering ) is immers pas vanaf 18 jaar. Ieder kind gun je een normale jeugd en een zo normaal mogelijke opvoeding.
Met het Kinderfonds ondersteunen de Vrienden van Talant deze kinderen, zodat ze mee kunnen doen op school of aan het sociale leven.

Gehonoreerde aanvragen – een greep uit 60 aanvragen
Sponsoring Special Sporters Fonds Fryslân, Het Bijzondere Zaalvoetbaltoernooi, Lonesome Cowboys, Loop Leeuwarden en de Warme Herfstkuier Qwiek Up, loopband, ICT ondersteunende apparaten, zomerfeest, sporttuin, buitenschommel met harnas, aanvulling op sportruimte

Verschillende uitjes en vakanties
De uitjes en vakanties zijn divers en variëren, zoals:
een boottocht, een rondvaart, een dagje naar Sprookjeshof Zuidlaren, Schiermonnikoog, Aquazoo
een vakantie naar Euro Disney, Kibbelhof, een vakantiepark.

Update juli 2023
De Vrienden van Talant organiseren met veel plezier evenementen en financieren projecten en aanvragen, die het leven van cliënten met een verstandelijke beperking beter en leuker maken.
Dit willen we ook in de toekomst graag blijven doen!
Daarom moeten we nu een pas op de plaats maken. Hieronder leggen we uit waarom.

Om de evenementen, projecten en aanvragen te kunnen financieren hebben we geld nodig.
In 2022 is er minder geld binnengekomen dan verwacht. Door dit tegenvallende financiële resultaat in 2022 hebben we onze begroting en prioriteiten voor 2023 aan moeten passen. Dit betekent het volgende:

De begroting van 2023 is naar beneden bijgesteld. Hierdoor kunnen we minder aanvragen en projecten financieren. In 2024 organiseren we geen vaarweek. We hopen in de toekomst wel weer evenementen te gaan organiseren!

De begroting van 2023 is met het huidige aantal toegekende aanvragen al overschreden. Er kunnen dit jaar daarom helaas geen aanvragen van locaties en voor projecten meer worden behandeld door de Vrienden van Talant.

We hopen dat de inkomsten in 2023 ons de mogelijkheid geven om in 2024 weer volop aanvragen, projecten en evenementen te ondersteunen! Zodat we het leven van de cliënten met een verstandelijke beperking leuker en beter kunnen maken.

Hebben jullie vragen? Neem dan contact op via vriendenvantalant@alliade.nl

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden van Talant

Kees van Anken, voorzitter
Mariska Scholtens, secretaris

Beleid

De Vrienden van Talant wil projecten realiseren voor mensen met een beperking. Het gaat hierbij om extra’s die het leven beter en leuker maken en die zonder extra financiële hulp niet mogelijk zijn.

Projecten en fondsenwerving

 • De Vrienden van Talant wil grote en kleine projecten financieren. Deze projecten moeten passen binnen de visie van Talant. Gewoon meedoen in de maatschappij staat hierin centraal.
 • Jaarlijks wordt, in overleg met Talant, vastgesteld voor welke grote projecten de Vrienden zich in willen zetten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een feest voor cliënten van Talant of extra mogelijkheden om aangepaste communicatiematerialen te ontwikkelen.
 • Doorlopend kunnen locaties de Vrienden vragen om kleinere projecten te financieren
 • Voor locaties waar kinderen verblijven en/of opvang krijgen worden aanvragen voor speelmateriaal 100% gehonoreerd. Voor locaties voor volwassenen worden de aanvragen per situatie beoordeeld en een eventuele bijdrage is maximum € 1.500,00.
 • Projecten die zich daar voor lenen wordt een fondsenwervingtraject op gezet.
 • Geoormerkte giften worden besteed op een manier zoals de gever dit bedoeld heeft.
 • Voor de toekenning van financiën voor kleinere projecten worden door het bestuur van de Vrienden van Talant, criteria opgesteld voor de beoordeling van het project. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal cliënten dat gebruik maakt van hetgeen wordt aangevraagd en een evenwichtige verdeling van financiën over de verschillende locaties van Talant.

Projecten die bij de Vrienden van Talant worden ingediend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen* :

 • De aanvraag moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier;
 • Het formulier moet volledig worden ingevuld en getekend worden door het hoofd. 
 • In de aanvraag moet een begroting worden gegeven, inclusief BTW of offerte van afdeling Inkoop;
 • De aanvraag moet worden gedaan door een persoon of locatie;
 • Het project moet bedoeld zijn voor meerdere cliënten ;
 • Het project mag geen personeelskosten omvatten;
 • Het project moet buiten het reguliere budget vallen;
 • Voor auto’s en bussen worden geen bijdrage verstrekt.

Het bestuur kan hier gemotiveerd van afwijken.

De Vrienden van Talant is niet BTW-plichtig. Dit betekent ook dat er geen verrekening van de BTW plaatsvindt. Met andere woorden: De stichting rekent altijd met bedragen inclusief BTW.
De Vrienden van Talant is aangemerkt als ANBI.

Beloning

De bestuursleden van de Vrienden van Talant krijgen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie en bijbehorende taken. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Vanuit Talant wordt een medewerker gedetacheerd voor secretariële en administratieve ondersteuning.

Financiële verantwoording

De jaarcijfers worden opgesteld door een administrateur van Talant en gecontroleerd door accountantskantoor Alfa Accountants en Adviseurs BV.