Dagactiviteiten in de thuissituatie

1. Dagbesteding thuis

Er is nauwelijks contact met anderen dan huisgenoten. De contacten buitenshuis beperken zich tot functionele contacten. Bijvoorbeeld met winkelpersoneel en hulpverleners. De vorm van dagbesteding die we thuis bieden is belevingsgericht.

Ervaringverhalen


    Contacten