Praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)

Begeleiding bij opvoedingsproblemen

Loop je als ouder vast in de opvoeding van je kind? Dan is praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) iets voor jou. PPG is een vorm van ondersteuning die zich richt op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van jou als ouder.

Loop je als ouder vast in de opvoeding van je kind? Dan is praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) iets voor jou. PPG is een vorm van ondersteuning die zich richt op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van jou als ouder.

We begeleiden je bij de aanpak van opvoedingsproblemen. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van je kind stokt of als broers en zussen in het gedrang komen. Maar ook bij opvoedproblemen bij eten, slapen, niet luisteren of boosheid van je kind. Er hoeft niet eerst sprake te zijn van zware problemen of een uit de hand gelopen situatie. PPG is concrete en tijdelijke hulp in de thuissituatie. 


Dat doen we zo:

  • Luisteren en observeren

    We bieden opvoedingshulp in de thuissituatie. Eén van onze medewerkers komt bij jullie langs om de hulpvraag te bespreken. We observeren het gedrag van je kind. Wat doet je kind en hoe reageer jij daarop? Samen gaan we op zoek naar praktische oplossingen die passen bij jouw gezin.

  • Zo zelfstandig mogelijk

    Het gaat er om dat je als ouder inzicht krijgt in de omgang met je kind. Als gezin ga je zelf met het ‘probleem’ aan de slag. Daarbij krijg je handvatten aangereikt om lastige situaties thuis beter te hanteren. De adviezen en aanwijzingen van onze medewerker sluiten zo veel mogelijk aan bij de stijl van opvoeden van jou als ouder. 

  • Samen met een team van experts

    PPG is voor ouders van een kind met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of kinderen met een emotionele achterstand. En is onderdeel van de dagbehandeling op onze kinderdagcentra. Een team van deskundigen staat voor je klaar. En bij elk team is een gedragskundige betrokken.


Locaties