Ander onderzoek

Onderzoek doen samen met Alliade

Met een eigen afdeling praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) heeft Alliade veel expertise in huis als het gaat om onderzoek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Met een eigen afdeling praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) heeft Alliade veel expertise in huis als het gaat om onderzoek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Let op! Wil je afstudeeronderzoek doen? Lees dan onze informatie over studentenonderzoek.

We doen zelf onderzoek, maar werken ook regelmatig mee aan projecten van andere organisaties, altijd op basis van gelijkwaardigheid. Omdat een project niet alleen de onderzoeker moet ‘helpen’, maar ook ten goede moet komen aan de cliënten en medewerkers van onze organisatie. Deelname aan onderzoek betekent voor ons bovendien meer dan alleen het aanleveren van ‘inclusies’ voor een project.


Eisen aan onderzoek

De onderzoeken waaraan we meewerken, moeten voldoen aan een aantal eisen. Daarom bekijkt de Toetsings- en Adviescommissie van Alliade of jouw onderzoek:

 • aansluit bij de onderzoekslijnen van PWO
  • onderzoekslijn 1: Specialistische ouderenzorg
  • onderzoekslijn 2: Evidence-based screening, diagnostiek en behandeling
  • onderzoekslijn 3: Lichte Verstandelijke Beperking (LVB)
 • voldoende wetenschappelijke kwaliteit heeft
 • (klinische) relevant is
 • haalbaar en uitvoerbaar is binnen Alliade
 • voldoet aan wet- en regelgeving
 • voldoet aan de voorwaarden voor samenwerking met Alliade en PWO

Een voorstel indienen

Wil je een onderzoeksidee of onderzoeksvoorstel indienen? Vul dan het aanvraagformulier voor onderzoek bij PWO in.

 • Beknopt onderzoeksidee 
  Kies op het formulier de optie 'beknopt onderzoeksidee' voor een voorstel op hoofdlijnen voor een gezamenlijk onderzoeksidee of subsidieaanvraag.
   
 • Uitgewerkt onderzoeksvoorstel 
  Kies deze optie wanneer je Alliade wilt vragen deel te nemen aan een startend of lopend onderzoek dat al is goedgekeurd. Je kunt je uitgebreide onderzoeksvoorstel inclusief ethische toetsing, financiering en andere relevante documenten meesturen als bijlage.

Het PWO-secretariaat controleert of je aanvraag volledig is en neemt contact met je op wanneer er informatie ontbreekt of wanneer er onduidelijkheden zijn.


Toetsing van je voorstel

Het idee of voorstel dat je hebt ingediend, wordt besproken tijdens de vergadering van de Toetsings- en Adviescommissie (TAC), in volgorde van binnenkomst. De TAC neemt per aanvraag 1 van deze besluiten, bij meerderheid van stemmen:

 • bezwaar (we wijzen je aanvraag af) 
 • aanhouden (we hebben een aantal vragen of verbeterpunten voor je) 
 • verklaring geen bezwaar (je project moet hierna nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Alliade)

De secretaris van de TAC koppelt in de week na de vergadering het besluit van de commissie per mail aan je terug.


Vertrouwelijkheid en privacy

Met het indienen van de aanvraag bij de Toetsings- en Adviescommissie ga je ermee akkoord dat de (persoons)gegevens in de aanvraag worden gebruikt en bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

De gegevens worden alleen gedeeld met de commissieleden. De commissieleden gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de aanvragen en de informatie die erin wordt verstrekt. Deze informatie wordt niet buiten de commissie verspreid. De gegevens worden gearchiveerd in een afgeschermde omgeving (alleen toegankelijk voor commissieleden) binnen het beveiligde netwerk van Alliade.

Ondersteuning door PWO

Tijdens de looptijd van jouw project word je onderdeel van het PWO-team. Kennisdeling staat hier centraal. Je wordt uitgenodigd voor de PWO-kwartaalbijeenkomsten. Hier geeft iedere onderzoeker een presentatie over zijn of haar onderzoek. Jij dus ook! Verder kun je gebruikmaken van alle voorzieningen van PWO, van het lenen van boeken over onderzoeksmethodes tot apparatuur en hulp bij het schrijven van een artikel.