Studentenonderzoek

Als student onderzoek doen?

Heb je hart voor de gehandicaptenzorg , ouderenzorg of jeugdzorg en zoek je een plek voor een (afstudeer)onderzoek? Dan ben je bij Alliade aan het goede adres.

Heb je hart voor de gehandicaptenzorg , ouderenzorg of jeugdzorg en zoek je een plek voor een (afstudeer)onderzoek? Dan ben je bij Alliade aan het goede adres.

De afdeling praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) voert een brede waaier aan onderzoeken uit in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg. Je kunt je aansluiten bij een van onze lopende onderzoeken om je eigen deelonderzoek te doen. Benader ons zo vroeg mogelijk in je opleiding, als het kan al aan het begin van je studie. Als je je op tijd bij ons meldt, is er veel mogelijk.

Eisen aan onderzoek
Je opleiding stelt allerlei eisen aan onderzoek. Maar ook bij Alliade hebben we spelregels rondom onderzoek, zoals interne procedures en wet- en regelgeving. Je bent bijvoorbeeld verplicht om toestemming te vragen aan cliënten of wettelijk vertegenwoordigers als je cliënten betrekt in je onderzoek. Ook een ethische toetsing door een erkende commissie kan onderdeel zijn van een project. 

Om je zo goed mogelijk te helpen en om de regeldruk te beperken (en daarmee tijd te winnen!) is het beleid van Alliade dat we afstudeeronderzoeken laten aanhaken bij onderzoeken die al lopen. Je voert een eigen, scriptiewaardig deelonderzoek uit dat haalbaar is in tijd. 

Spelregels bij Alliade

 • Je voert een eigen deelonderzoek uit binnen de onderzoekslijnen en lopende onderzoeksprojecten van Alliade. 
 • Je vraagt expliciete schriftelijke toestemming van cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers voor deelname aan het onderzoek.
 • Je verzamelt, verwerkt en rapporteert volgens de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG), de spelregels van Alliade en onderzoeksregels van je onderwijsinstelling. 
 • Je verzamelt en verwerkt je gegevens in de beveiligde werkomgeving van Alliade. Hiervoor wordt een projectmap aangemaakt.
 • Je geeft minstens 1 eindpresentatie over je onderzoek als PWO of de locatie(s) waar je je onderzoek hebt gedaan hierom vragen.
 • Je gaat akkoord met publicatie van je scriptie op de website van Alliade. Je levert hiervoor een beknopte Nederlandstalige samenvatting aan, volgens een standaard format (je krijgt van ons een sjabloon). Je scriptie wordt alleen gepubliceerd als:
  • je scriptie een 7 of hoger krijgt.
  • publicatie niet botst met geheimhouding of beoogde publicaties van het project waar je onderzoek deel van uitmaakt.
 • Als jouw onderwijsinstelling je scriptie ook wil publiceren (bijvoorbeeld via een hbo-kennisbank), moet je PWO hier van tevoren toestemming voor vragen.
 • De onderzoeksgegevens die je verzamelt blijven eigendom van Alliade. Na afloop van je onderzoeksperiode draagt je gegevens en documenten over aan PWO. Het intellectuele eigendomsrechten op de onderzoeksresultaten komen toe aan Alliade.
 • Je onderzoeksperiode duurt minimaal 4 maanden.
 • Je bent gemiddeld minstens 8 uur (2 dagdelen) in de week beschikbaar voor onderzoek. Dit kan in het begin, tijdens het schrijven van je onderzoeksvoorstel, minder zijn en later bij het uitvoeren juist meer.
 • Je bent in staat om zelf de verschillende locaties van Alliade (in heel Friesland) te bereiken, bijvoorbeeld met eigen vervoer of het OV.
 • Loop je - om welke reden dan ook - vertraging op? Meld dat zo snel mogelijk bij PWO.

Ga je een langer afstudeeronderzoek doen? Dan krijg je een speciale onderzoeksstageovereenkomst. Hierin zijn alle zaken rond onderzoek opgenomen, inclusief alle spelregels. 

Vul het aanmeldformulier in
Wil je onderzoek doen bij Alliade? Vul dan het aanmeldformulier in om je onderzoek aan te melden bij PWO.

En dan: welkom bij PWO!
Tijdens de looptijd van jouw project word je onderdeel van het PWO-team. Kennisdeling staat hier centraal. Je wordt uitgenodigd voor de PWO-kwartaalbijeenkomsten. Hier geeft iedere onderzoeker een presentatie over zijn of haar onderzoek. Jij dus ook! Verder kun je gebruikmaken van alle voorzieningen van PWO, van het lenen van boeken over onderzoeksmethodes tot apparatuur en hulp bij schrijven.