Toetsings- en Adviescommissie (TAC)

Wat is de TAC?

TAC staat voor Toetsings- en Adviescommissie.

TAC staat voor Toetsings- en Adviescommissie.

Deze commissie neemt alle onderzoeksideeën en -voorstellen die zijn binnengekomen door en toetst of deze voldoen aan de PWO-criteria, waarna ze advies uitbrengt aan de persoon die het idee of voorstel heeft ingediend. Alleen na een positief advies kan een onderzoek plaatsvinden. De TAC toetst niet of een projectvoorstel onder de reikwijdte van de WMO valt. Dat moet worden gedaan door een erkende METc


Deadlines

De Toetsings- en Adviescommissie komt 5 keer per jaar bij elkaar. Aanvragen moeten twee weken voor de vergadering binnen zijn bij het secretariaat van PWO.

Aanvraag indienen
Wil je een onderzoek binnen Alliade uitvoeren? Lees hier eerst of het bij jouw aanvraag om een onderzoeksidee of onderzoeksvoorstel gaat en vul daarna het aanvraagformulier in.

2024

Deadline aanvragen (vóór 14:00 uur)   Datum vergadering  Terugkoppeling beslissing 
donderdag 4 januari donderdag 18 januari  22 - 28 januari
donderdag 21 maart donderdag 4 april 8 - 14 april
donderdag 13 juni donderdag 27 juni 1 - 7 juli
donderdag 29 augustus dondedag 12 september 16 - 22 september
donderdag 21 november donderdag 5 december 9 - 15 december

Wie vormen de TAC?

De TAC bestaat uit Alliade-medewerkers met verschillende functies en rollen, zodat onderzoeksideeën en -voorstellen vanuit een breed perspectief worden beoordeeld. Niet alleen vanuit wetenschappelijk en zorginhoudelijk oogpunt, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van haalbaarheid, privacy, andere wetgeving en communicatie.

Dr. Alain Dekker

Hoofd PWO | Voorzitter TAC

Janet Bloemhof

Junior onderzoeker PWO | Secretaris TAC  

Dirk Bakker

Locatiehoofd gehandicaptenzorg | Aandachtsgebied TAC: haalbaarheid op locatie  

Roelie Fopma

Gedragskundige gehandicaptenzorg | Aandachtsgebied TAC: gedragsmatig

Dr. Marjanne van der Hoek

Senior onderzoeker PWO | Aandachtsgebied TAC: onderzoek & methodologie

Dr. Ans Hovenkamp

Senior onderzoeker PWO | Aandachtsgebied TAC: onderzoek & methodologie

Dr. Eva Jaarsma

Senior onderzoeker PWO | Aandachtsgebied TAC: onderzoek & methodologie

Cindy de Jong

Functionaris gegevensbescherming Alliade | Aandachtsgebied TAC: privacy

Krisztina Krasznai

Specialist ouderengeneeskunde | Aandachtsgebied TAC: (para)medisch

Martha Martens

Communicatiemedewerker PWO | Aandachtsgebied TAC: communicatie

Richard Oynhausen

Manager informatiebeveiliging Alliade | Aandachtsgebied TAC: privacy

Anne Marieke Pranger

Gedragskundige ouderenzorg | Aandachtsgebied TAC: gedragsmatig

Marloes Schüller-Korevaar

Logopedist gehandicaptenzorg | Aandachtsgebied TAC: (para)medisch

Marieke Snijder

Coördinator HRD Alliade | Aandachtsgebied TAC: opleiden

Jan Sijtsma

Apotheker Alliade | Aandachtsgebied TAC: medicatie

Baukelina Vries

Communicatiemedewerker PWO | Aandachtsgebied TAC: communicatie

Dr. Irene IJpma

Senior onderzoeker PWO | Aandachtsgebied TAC: onderzoek & methodologie