Toetsings- en Adviescommissie (TAC)

Wat is de TAC?

TAC staat voor Toetsings- en Adviescommissie.

TAC staat voor Toetsings- en Adviescommissie.

Deze commissie neemt alle onderzoeksideeën en -voorstellen die zijn binnengekomen door en toetst of deze voldoen aan de PWO-criteria, waarna ze advies uitbrengt aan de persoon die het idee of voorstel heeft ingediend. Alleen na een positief advies kan een onderzoek plaatsvinden. De TAC toetst niet of een projectvoorstel onder de reikwijdte van de WMO valt. Dat moet worden gedaan door een erkende METc


Deadlines

De Toetsings- en Adviescommissie komt 5 keer per jaar bij elkaar. Aanvragen moeten twee weken voor de vergadering binnen zijn bij het secretariaat van PWO.

2022

Deadline aanvragen (vóór 14:00 uur)  Datum vergadering  Terugkoppeling beslissing
 donderdag 7 april  donderdag 21 april  25 april - 1 mei
 donderdag 2 juni  donderdag 16 juni  20 - 26 juni
 donderdag 1 september  donderdag 15 september  19 - 25 september
 donderdag 3 november  donderdag 17 november  21 - 27 november

Wie vormen de TAC?

De TAC bestaat uit Alliade-medewerkers met verschillende functies en rollen, zodat onderzoeksideeën en -voorstellen vanuit een breed perspectief worden beoordeeld. Niet alleen vanuit wetenschappelijk en zorginhoudelijk oogpunt, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van haalbaarheid, privacy, andere wetgeving en communicatie.

Dr. A.D. Dekker

Voorzitter TAC | Hoofd PWO

J. Bloemhof

Secretaris TAC | Projectcoördinator PWO

D. Bakker

Locatiehoofd gehandicaptenzorg

Drs. R. Fopma

Gedragskundige gehandicaptenzorg

Dr. A. Hovenkamp

Senior onderzoeker PWO

C. de Jong

Functionaris gegevensbescherming Alliade

Drs. K. Krasznai

Specialist ouderengeneeskunde

E. Koiter

Opleidingsadviseur Alliade

M. Martens

Communicatiemedewerker PWO

Drs. B. Noorlander

Gedragskundige gehandicaptenzorg

R. Oynhausen

Manager informatiebeveiliging Alliade

Drs. J. Ruchti

Specialist ouderengeneeskunde

Drs. M. Snijder

Opleidingsadviseur Alliade

Drs. J. Sijtsma

Apotheker Alliade

S. Verwey

Locatiehoofd gehandicaptenzorg

Drs. B. Vries

Communicatiemedewerker PWO

Dr. I. IJpma

Senior onderzoeker PWO