Ondersteuning door PWO

Doe je onderzoek bij PWO? Dan ondersteunen wij jou op verschillende manieren en in verschillende stappen van het onderzoeksproces.

Doe je onderzoek bij PWO? Dan ondersteunen wij jou op verschillende manieren en in verschillende stappen van het onderzoeksproces.

Toegang universiteitsbibliotheek
Als onderzoeker bij PWO krijg je toegang tot de uitgebreide bibliotheekcollectie van de Rijksuniversiteit Groningen. Literatuuronderzoek is een essentiële stap voordat je in de praktijk onderzoek gaat doen. Het wiel opnieuw uitvinden is niet wenselijk. Wat is al bekend over een bepaald onderwerp? Wat hebben collega’s in Nederland en de rest van de wereld al onderzocht? Zijn er bestaande, goed onderzochte methodieken? Zo ja: kunnen we die meteen toepassen of moeten we ze nog verfijnen? En zo nee: moeten we zelf iets ontwikkelen? Gedegen literatuuronderzoek geeft antwoord op die vragen.

Software
Om bij te dragen aan een soepel en veilig verloop van jouw onderzoek stelt PWO drie programma’s beschikbaar.

 • Referentiemanager Mendeley
  Zodra je in internationale databases naar literatuur over een bepaald onderwerp zoekt, krijg je vaak een groot aantal hits. Hoe beheer je die overzichtelijk? Waar lees je de pdf’s die je downloadt en hoe markeer je belangrijke passages? En hoe vermeld je deze bronnen op de juiste manier in je eigen verslag of artikel? Om literatuurbeheer en bronvermelding makkelijk te maken, gebruiken we bij PWO het programma Mendeley van de internationale wetenschappelijke uitgeverij Elsevier.
   
 • Databeheersysteem REDCap
  Bij PWO zijn we verplicht om de gegevens van alle onderzoeksprojecten te verzamelen en beheren in Research Electronic Data Capture (REDCap). In deze beveiligde webapplicatie kun je online vragenlijsten en databases maken en gegevens beheren en verwerken.
   

 • Statistiekprogramma JASP
  Voor statistische analyse gebruiken we bij PWO het programma JASP. Dit is een gratis open source alternatief voor de standaard statistiekprogramma’s met (extreem) dure licenties.
   

 • Coderingsprogramma Taguette
  Voor het coderen van transcripten in kwalitatief onderzoek gebruiken we het programma Taguette. ook dit is een open source programma.

 

Menselijke ondersteuning
Vanuit PWO bieden we natuurlijk ook menselijke ondersteuning:

 • Ervaren onderzoekers kunnen je begeleiden tijdens de verschillende stappen in jouw onderzoeksproces.
 • Communicatiemedewerkers kunnen je helpen bij verschillende communicatie-uitingen rondom jouw project. Bijvoorbeeld bij een prettig leesbare informatiefolder, helder geformuleerde toestemmingsformulieren of bij de eindredactie van jouw onderzoeksverslag of artikel.