Wat doen wij?

Wat doet PWO?

De afdeling praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) van Alliade doet onderzoek om kennisvragen in de gehandicapten- en ouderenzorg te beantwoorden en oplossingen te vinden voor praktijkproblemen.

De afdeling praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) van Alliade doet onderzoek om kennisvragen in de gehandicapten- en ouderenzorg te beantwoorden en oplossingen te vinden voor praktijkproblemen.

PWO staat voor onderzoek dat:

  • ten goede komt aan de cliënt en het systeem rondom de cliënt, zoals zorgverleners, verwanten en de organisatie.
  • wordt uitgevoerd volgens wetenschappelijke methodes.

Onze onderzoeken voldoen aan de wetenschappelijke standaarden, bijvoorbeeld als het gaat om opzet, methodes, analyse en rapportering. Zo kunnen we ervoor instaan dat de resultaten representatief zijn. Doordat we praktijkgericht werken en we cliënten, verwanten en zorgverleners bij onze onderzoeken betrekken, komen we ook tot resultaten die meteen in de praktijk kunnen worden toegepast.

Waarom onderzoek?

We doen onderzoek om het leven van de cliënt te verbeteren. Dit kan de cliënt van vandaag zijn, maar ook die van morgen. Hierbij kun je denken aan het verbeteren van screening, diagnostiek en behandeling. Betere screening en diagnostiek helpt om tijdig in te spelen op veranderende behoeften en wensen van de cliënt, bijvoorbeeld met aangepaste begeleiding of behandeling. We doen niet alleen onderzoek naar cliënten, maar ook naar zorgverleners, (zorg)systemen en (innovatieve) producten. 

Door onderzoek vergaren we meer kennis over bepaalde ziektes, aandoeningen en syndromen. Zo weten we beter wat de hulpvraag inhoudt en hoe deze in de toekomst mogelijk verandert, bijvoorbeeld bij een progressieve ziekte als Alzheimer. We leggen een stevigere evidence base (wetenschappelijk onderbouwde basis) voor de zorg en ondersteuning. Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis draagt bovendien bij aan deskundigheidsbevordering van zorgverleners en het onderbouwen van nieuw beleid. 

Onderzoek binnen Alliade draagt bij aan: 

  • de kwaliteit van leven van cliënten 
  • kennisvergroting 
  • betere diagnostiek en behandeling 
  • zinnige zorg door bewezen effectiviteit en doelmatiger werken 
  • deskundigheidsbevordering en vakinhoudelijke verdieping 
  • keuzes voor beleid op basis van wetenschappelijke data en informatie