Publicaties

Publicaties

Onderzoeksresultaten voor iedereen gratis beschikbaar
PWO streeft ernaar om de resultaten van elk onderzoek openbaar te publiceren (open access), zodat de nieuw ontwikkelde kennis voor iedereen toegankelijk is. Daarmee sluiten we aan bij de (inter)nationale beweging om onderzoeksresultaten voor iedereen gratis beschikbaar te stellen.

We doen dit niet alleen voor projecten die gefinancierd zijn door landelijke subisiefondsen, zoals ZonMw, die open access verplicht stellen, maar voor al onze onderzoeken, ongeacht de manier waarop ze zijn gefinancierd. Zo zorgen we dat niet alleen Alliade maar ook andere organisaties de kennis kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren.

Welke publicaties zijn er van PWO?
Van PWO zijn er verschillende soorten publicaties:

  • boeken
  • uitgebreide onderzoeksartikelen in wetenschappelijke tijdschriften (die kritisch zijn getoetst door vakkundige reviewers)
  • artikelen in vak- en populaire bladen, in jaarboeken en op websites

Van sommige onderzoeken is een nieuwe vragenlijst het eindproduct. Hierbij stellen we in elk geval het artikel over de ontwikkeling van de vragenlijst gratis openbaar beschikbaar. De vragenlijst zelf is vaak tegen betaling verkrijgbaar bij een uitgever. Door een vragenlijst bij een uitgever onder te brengen, kunnen we een goede papieren en digitale versie, landelijke distributie, blijvend onderhoud en periodieke actualisering garanderen.

Waar vind je de publicaties van PWO?

  • Bij elk onderzoek vind je de publicaties die vanuit het desbetreffende project zijn verschenen.
  • Een overzicht van alle openbare publicaties van PWO is te vinden in onze afdelingsdatabank op het platform Zenodo.

Zenodo wordt gehost door het CERN-instituut in Geneve en is gekoppeld aan de open science-beweging die door de Nederlandse overheid en de Europese Commissie wordt ondersteund.