Werkwijze

Hoe komt PWO aan onderzoeksvragen?

We halen kennisvragen en praktijkproblemen op binnen de verschillende zorgonderdelen van Alliade. Maar ook daarbuiten: in de gehele sector van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur en de laatste (inter)nationale ontwikkelingen toetsen we de relevantie van deze vragen en problemen. Onderzoeksvragen kunnen ook voortvloeien uit eerder onderzoek.

We halen kennisvragen en praktijkproblemen op binnen de verschillende zorgonderdelen van Alliade. Maar ook daarbuiten: in de gehele sector van de ouderen- en gehandicaptenzorg. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur en de laatste (inter)nationale ontwikkelingen toetsen we de relevantie van deze vragen en problemen. Onderzoeksvragen kunnen ook voortvloeien uit eerder onderzoek.

Alliade onderscheidt zich van andere zorginstellingen door de combinatie van gehandicaptenzorg en ouderenzorg . Deze combinatie komt ook tot uitdrukking in de onderzoekslijn Specialistische ouderenzorg. De projecten binnen deze onderzoekslijn krijgen extra prioriteit.


Hoe doet PWO onderzoek?

Onderzoek doen is een vak. Er is niet één soort onderzoek. Bij elke onderzoeksvraag kiezen we de meest passende onderzoeksmethode. Dit kan kwantitatief vergelijkend onderzoek zijn, zoals statistische vergelijkingen tussen groepen mensen met en zonder een bepaalde ziekte. Maar we doen ook kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld met diepte-interviews.

Wetenschappelijke onderzoeksmethodes die we binnen Alliade veel gebruiken:

 • literatuuronderzoek
 • kwantitatief vergelijkend onderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van enquêtes, (diagnostische) vragenlijsten of meetgegevens
 • kwalitatief onderzoek
  • focusgroepen
  • diepte-interviews
  • observaties

Wat doen we met de uitkomsten?

Onderzoeksresultaten delen we zo breed mogelijk. Allereerst verwerken we ze in een artikel, dat we indienen bij een wetenschappelijk vaktijdschrift, waar het voor publicatie wordt beoordeeld door vakgenoten. Na publicatie koppelen we de uitkomsten natuurlijk op een passende manier terug naar de werkvloer.

Dit doen we met de uitkomsten van onze onderzoeken:

 • We sturen een artikel met de onderzoeksresultaten naar een wetenschappelijk vaktijdschrift, waar het door vakgenoten aan een zogeheten peer review wordt onderworpen.
 • We publiceren op de website van Alliade een samenvatting met de onderzoeksopzet en de belangrijkste resultaten.
 • We zorgen dat zorgverleners de diagnostische instrumenten die uit het onderzoek zijn voortgekomen kunnen gebruiken.
 • Ook zorgen we dat medewerkers de nieuwe kennis en producten die het onderzoek heeft voortgebracht kunnen toepassen. Denk aan nieuwe werkafspraken, een toolkit of een andere benadering van de cliënt.
 • We maken nieuw beleid of scherpen bestaand beleid aan.