Herontwikkeling de Wissel in Beetsterzwaag

Op De Wissel in Beetsterzwaag bieden we persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen.

Op De Wissel in Beetsterzwaag bieden we persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen.

Om nog beter uiting te geven aan onze ambitie om voor cliënten een omgeving te realiseren waar fijn wonen, een zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding centraal staan, onderging het zorgterrein een flinke metamorfose. Zo werken we elke dag aan een goede dag.

Het achterste gedeelte van De Wissel is in de periode 2013-2016 volledig vernieuwd. De herontwikkeling van het voorterrein is op 18 september 2017 van start gegaan en in oktober 2021 afgerond.

Bekijk hier het resultaat:


Deskundige medewerkers

Cliënten worden begeleid door deskundige medewerkers die ervaren zijn in het leveren van complexe zorg aan mensen met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen. Zij kennen de cliënten, hun wensen, behoeften en familieleden. Zij beseffen dat een passende, zinvolle daginvulling en vrijetijdsbesteding het leven van onze cliënten leuker maakt. Wat hier ook aan bijdraagt, zijn de mogelijkheden en faciliteiten die er zijn op De Wissel. Naast de standaardvoorzieningen op de locatie, waar alle cliënten gebruik van kunnen maken, kijken we ook naar wat een aanvulling kan zijn op het leven van elke individuele cliënt; wat hebben zij nodig om nog beter te functioneren en om nog meer te genieten van de dag.


De ideale omgeving

Op De Wissel is wonen, daginvulling en vrijetijdsbesteding dichtbij elkaar en in samenhang gesitueerd en georganiseerd. De erkenning voor diversiteit uit zich onder andere door de combinatie van een open en een meer besloten deel op het terrein. Cliënten die (vrijwel) geen prikkels kunnen verdragen, genieten van de rust, ruimte en natuur op het prikkelarme achterterrein. Cliënten die meer willen en kunnen beleven, verblijven op het voor- en middenterrein. De woonleefzone is optimaal ingericht voor beide type cliënten. Hierdoor ervaren zij, onder begeleiding, zoveel mogelijk bewegingsvrijheid in een prachtige, ruime en natuurrijke omgeving en kunnen zij het optimale uit hun dag halen.