Verbouwing De Lanen en Puccini State

Vorig jaar is Alliade bij woonzorglocaties Lanen State en Puccini State gestart met de functie van Woon Leef Assistent. Het is de bedoeling dat de Woon Leef Assistent in de nabijheid van de cliënten gaat koken. Dit kan nu niet omdat beide locaties een centrale keuken hebben. Daarom hebben we besloten om te gaan verbouwen.

Vorig jaar is Alliade bij woonzorglocaties Lanen State en Puccini State gestart met de functie van Woon Leef Assistent. Het is de bedoeling dat de Woon Leef Assistent in de nabijheid van de cliënten gaat koken. Dit kan nu niet omdat beide locaties een centrale keuken hebben. Daarom hebben we besloten om te gaan verbouwen.

Het uitgangspunt voor de verbouwing is om het huiselijker te maken door de keukens bij de woonkamers te betrekken en samen te koken. Op die manier bieden de locaties ook daarin persoonsgerichte zorg en een zinvolle dag voor de cliënten. Verder is er een wachtlijst en vraag naar appartementen. Er worden daarom 2 extra appartementen gecreëerd, waardoor er straks plaats is voor 24 cliënten bij Lanen State en 23 cliënten bij Puccini State.


Wat gaat er veranderen bij Lanen State?

  • De nieuwe keukens komen in de woonkamers om zo samen te kunnen koken en zodat de medewerkers meer in de nabijheid van de cliënten aanwezig zijn. 
  • De ingang naar de grote huiskamer wordt verplaatst. Dit zodat beide ingangen van de huiskamers niet meer zo dicht bij elkaar zitten en men elkaar de ruimte kan geven. Hierdoor ontstaat ook meer rust.
  • Er komen 2 extra appartementen. Eén appartement komt in het huidige kantoor. Het kantoor blijft bestaan maar wordt kleiner. De huidige centrale keuken wordt omgebouwd tot het tweede nieuwe appartement en een medische ruimte. 

Wat gaat er veranderen bij Puccini State?

  • De huiskamer van de 1e verdieping gaat naar de begane grond. Hierdoor is de toegang tot de tuin voor iedereen die in Puccini State woont gelijk en vrij toegankelijk. 
  • Elke huiskamer krijgt een eigen keuken om samen in te koken.
  • De oude huiskamer op de 1e verdieping wordt omgebouwd tot een extra appartement én een multifunctionele ruimte om een rustig gesprek met cliënten/medewerkers te voeren.
  • Het huidige kantoor op de benedenverdieping wordt voor de helft een extra appartement.
  • Bij de keuken komt een medische ruimte, waar de medewerkers de medicijnen klaar kunnen maken. Dit om nog beter te voldoen aan de kwaliteit van zorg en de medewerkers te faciliteren met hun werk.

Start verbouwing

Met de aannemer en de projectleider Vastgoed vanuit Alliade wordt alles eerst in detail uitgewerkt. Daarna maakt de aannemer een planning. Zodra de start en duur van de verbouwing duidelijk is laten we dat weten.

Locaties