Nieuwbouw voor Kinderdagcentrum De Vlieger

Kinderdagcentrum De Vlieger (Alliade) en SO It Twalûk (SO Fryslân) gaan samen een nieuwe locatie bouwen. De gebouwen van beide partijen zijn namelijk verouderd.

Kinderdagcentrum De Vlieger (Alliade) en SO It Twalûk (SO Fryslân) gaan samen een nieuwe locatie bouwen. De gebouwen van beide partijen zijn namelijk verouderd.

Omdat we op bepaalde gebieden al samenwerken, pakken we de nieuwbouw samen op.


Samen onder één dak

De nieuwe locatie komt op de plek waar de gebouwen nu ook staan en bestaat straks uit één gebouw. Beide partijen hebben een eigen deel met een eigen ingang. We verwachten dat de nieuwbouw medio 2025 klaar is. De nieuwbouw brengt de kinderen van KDC De Vlieger en SO It Twalûk samen onder één dak. Dit biedt medewerkers de kans om nauwer samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise. Samen helpen we kinderen en jongeren die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen en jongeren zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Samen gaan we voor optimale groei- en ontwikkelkansen.

Toekomstbestendig bouwen

Samen werken we aan het ontwerp voor een goed, mooi, duurzaam, energiezuinig en betaalbaar nieuw gebouw.

Planning

De voorbereiding van de bouw is in volle gang. Zo wordt er gewerkt aan een voorlopig ontwerp en bereiden we ons voor op de verhuizing van KDC De Vlieger. In de zomer van 2022 is SO It Twalûk naar de Telemannstraat verhuisd. KDC De Vlieger verhuist naar de tijdelijke locatie aan de Goudenregenstraat in Leeuwarden. Wanneer is nog niet bekend. 


Contact

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Hendrik van der Veen, projectleider bij Alliade via h.vander.veen@alliade.nl