Alliade

VGN op werkbezoek bij Talant

Dilemma’s in de zorg, beeldzorg en de uitwisseling van cliëntgegevens. Veel kwam voorbij tijdens een werkbezoek van de VGN aan Talant in Drachten. Het bezoek was vooral bedoeld om kennis te maken met de nieuwe voorzitter Boris van der Ham. Tegelijk was het een mooie kans voor Alliade om te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn, en voor de VGN om te kijken waar ze als branchevereniging organisaties bij kunnen ondersteunen.

Met Van der Ham waren ook directeur Frank Bluiminck en de managers Ditte van Vliet (kwaliteit) en Gerard Schoep (HR) afgereisd naar Drachten. Van Alliade waren Wilfred Juurlink namens de Raad van Bestuur, Mieke Draijer als directeur Medische Dienst en Sytze Jan Geertsma als manager informatisering aanwezig.

Beeldzorg
Boris van der Ham, die begin dit jaar Femke Halsema is opgevolgd nadat zij burgemeester van Amsterdam werd, toonde zich betrokken en enthousiast. Hij wilde meer weten van beeldzorg. Was dit nou echt een aanvulling op de persoonlijke zorg? Volgens Mieke Draijer is dat zeker het geval. Cliënten zijn enthousiast, ook omdat ze 24 uur per dag een vraag kunnen stellen en niet langer meer alleen afhankelijk zijn van het moment dat een begeleider fysiek langs komt.

Zo komt het geregeld voor dat een cliënt via het beeldscherm aan een gespecialiseerde medewerker bij de zorgcentrale een brief laat zien die hij of zij niet begrijpt en de begeleider is net langs geweest. Dan kan de hulpverlener achter het scherm de cliënt vaak gerust stellen en bijvoorbeeld aangeven wat de cliënt moet doen of dat hij de brief wel even kan laten liggen tot de begeleider weer komt. Dit geeft veel meer rust. Ook biedt beeldzorg mooie mogelijkheden voor cliënten en verwanten om direct contact te hebben.

Weerstand
Soms is er weerstand bij medewerkers om nieuwe technologie toe te passen. Hoe zorg je er dan voor dat ze er wel mee gaan werken, vroeg Schoep zich af. Volgens Wilfred Juurlink valt het met die weerstand wel mee als aan twee voorwaarden is voldaan. Namelijk goede ondersteuning bij het eigen maken van de nieuwe technologie. En het systeem moet werken. Is dat laatste niet het geval, dan haken mensen af.

De VGN’ers waren zeer geïnteresseerd in de projecten voor integrale zorg. Mieke gaf als voorbeeld het gezamenlijke traject met ziekenhuis de Tjongerschans op het gebied van de Geriatrische Revalidatie Zorg. Streven is ouderen die ziek zijn zo kort mogelijk in het ziekenhuis te houden en te laten revalideren bij Meriant. Dit is al succesvol gebleken bij longpatiënten die door intensieve revalidatie gemiddeld genomen minder heropnames nodig hebben. Binnenkort wordt een speciaal  Expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg geopend waarin ziekenhuis en ouderenzorg direct samenwerken. Die integrale zorg strekt zich ook uit naar wijkzorg en hulp aan huis, allemaal gericht op een zo goed mogelijk herstel van zieke ouderen.

Meldpunt
Een ander voorbeeld is een eerstelijns meldpunt in Zuid-Friesland waarbij onder andere Alliade nauw samenwerkt met huisartsen. Huisartsen die een patiënt hebben die in de nacht of het weekeinde extra zorg nodig heeft, maar eigenlijk niet in het ziekenhuis thuishoort, kan via dit meldpunt 24 uur per dag snel een plek vinden binnen bijvoorbeeld Meriant. Een plek op maat. Deze aanpak zorgt ervoor dat huisartsen, die vaak al overbelast zijn, in de avonden, nachten en weekeinden worden ontlast in hun zoektocht naar een geschikte plek voor een patiënt.

Nog nieuw is de ontwikkeling van de persoonlijke gezondheids omgeving (PGO) van patiënten en cliënten, zeg maar het persoonlijke dossier waarin alle medische gegevens worden opgeslagen van labuitslagen tot bijvoorbeeld bloedrukmetingen en foto’s. Alliade heeft hierin samen met de Tjongerschans een versnellersrol. Hierbij komen alle dilemma’s naar boven waar veel ict-gerelateerde projecten mee te maken hebben. Hoe kom je tot een goede en veilige uitwisseling van gegevens? Wie mag erbij en erin werken?

Wil van de patiënt
Uiteindelijk is het ‘de wil van de patiënt’ die bepalend is. Hij of zij bepaalt wie er in het dossier mag kijken en welke delen daarbij worden afgeschermd. Dat kan, daar was iedereen het over eens, voor de zorg lastige dilemma’s opleveren. Zo kan een patiënt ervoor kiezen gegevens over een psychiatrische behandeling af te schermen, terwijl dit bij het toedienen van medicatie wel van belang kan zijn. Wie is dan verantwoordelijk? Vraagstukken die nog lang niet zijn opgelost en waar de VGN ook een rol in kan spelen.

Passiflora
Na afloop bracht het gezelschap nog een bezoek aan Passiflora, de kwekerij van Talant waar cliënten vol overgave plantjes aan het verpotten zijn, de tuin onderhouden en hout verwerken tot haardhout. Het rook er vooral naar lente met veel bloemen volop in of uit de knop. Eén van de cliënten gaf een korte rondleiding en liet zien dat hij echte groene vingers had.

Tijdens de rondleiding sprak de delegatie van de VGN haar waardering uit voor het mooie terrein in Drachten waar door omgekeerde integratie de woonwijk letterlijk naar binnen is gehaald en bewoners en cliënten op een mooie manier naast en met elkaar leven.

Foto: Gerard Akkerman

Op de afbeelding staan van links naar rechts de volgende personen: Ditte van Vliet, Gerard Schoep, Boris van der Ham, Frank Bluiminck, Mieke Draijer, Thijs van Passiflora en Wilfred Juurlink.

© 2019 - Alliade