Alliade

Versoepeling coronamaatregelen

Per 25 juni is de bezoekregeling binnen alle zorgonderdelen van Alliade niet meer van kracht. Daarnaast zijn er ook nieuwe afspraken gemaakt over bijvoorbeeld: logeren, dagbesteding, vervoer en de inzet van vrijwilligers.

Logeren
Logeren buiten een locatie van Alliade mag weer. Op het logeeradres moet iedereen zich vanzelfsprekend wel goed houden aan de RIVM-maatregelen. Wanneer er gezondheidsklachten zijn, kan er nog niet worden gelogeerd. Bezoek mag in deze fase nog niet op de locatie logeren. Een uitzondering hierop is wanneer er een situatie is waarbij een bewoner/cliënt terminaal is.

Dagbesteding
Dagbesteding blijft maatwerk. De huidige afspraken rondom dagbesteding blijven daarom ongewijzigd. Wanneer de dagbesteding kan plaatsvinden op de woonlocatie, dan heeft dit in deze fase de voorkeur. Ook zijn we nog erg voorzichtig met het mengen van (woon)groepen. Wanneer het gaat om (woon)groepen met zeer kwetsbare cliënten, dan is het mengen van de groepen niet mogelijk. Vanzelfsprekend moeten op de dagbestedingslocatie alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Vervoer blijft maatwerk
Vervoer blijft maatwerk. We hebben hierbij intensief overleg met alle betrokken partijen. De komende periode bereiden wij ons voor om per 1  juli weer grotere groepen te kunnen vervoeren. Hierbij moet iedereen vanaf 18 jaar een mondkapje dragen.

Vrijwilligers zijn weer welkom
Gelukkig kunnen wij vrijwilligers weer volledig inzetten voor onze bewoners en cliënten.  Dit stemt ons blij, want wij hebben onze vrijwilligers de afgelopen maanden enorm gemist. Deze enthousiaste personen zijn voor ons van grote waarde. Vanzelfsprekend gelden voor onze vrijwilligers ook de preventiemaatregelen van het RIVM. Zij worden hierover geïnformeerd. Wanneer vrijwilligers actief zijn in situaties waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, dan moeten zij een mondkapje dragen dat wordt verstrekt door de locatie.

Kapper en pedicure zijn weer welkom
De kapper en de pedicure mogen weer op de locaties komen en bewoners/cliënten op de kamer behandelen. Bij gezondheidsklachten van een cliënt wordt de afspraak afgezegd. Ook hier verstrekt de locatie de benodigde mondkapjes.

Sport en bewegen
Sporten en bewegen is weer gewoon toegestaan wanneer de 1,5 meter regel wordt nageleefd in de kleedkamers en douches. Voor jongeren onder de 18 geldt de 1,5 meter afstand niet. Tijdens het sporten is contact ook toegestaan. Over het openen van de zwembaden wordt binnenkort nog besloten.

Restaurants blijven voorlopig gesloten
Onze restaurants blijven voorlopig gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen omdat het in deze fase belangrijk is dat bezoek zoveel mogelijk op de eigen kamer plaatsvindt. Momenteel beoordelen we nog wat de mogelijkheden zijn van onze terrassen. ​​

Meer informatie over corona vindt u op onze coronapagina https://www.alliade.nl/over-alliade/corona

© 2021 - Alliade