Alliade

Lockdown met drie weken verlengd

Hoewel het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen langzaam afneemt, is dit nog niet voldoende. Het virus verspreidt zich nog te snel waardoor de druk op de zorg te hoog is. Daarom is de lockdown in Nederland met drie weken verlengd.

Dit betekent dat de huidige maatregelen op onze locaties blijven gelden. De belangrijkste gevolgen blijven:

Maximaal 2 bezoekers per dag
Cliënten mogen twee bezoekers per dag ontvangen.

Dagbesteding gaat door
Onze winkels, kinderboerderijen, zwembaden en sportzalen zijn gesloten voor publiek. Wel blijft de dagbesteding voor cliënten op deze locaties zo veel mogelijk doorgaan en blijven onze Support&Co supermarkten open. Er vindt op dit moment vrijwel geen vermenging plaats van groepen cliënten die bij ons wonen en die van elders komen.

Contactberoepen
Alle bezoeken aan en van medische contactberoepen, bijvoorbeeld de tandarts, arts of fysiotherapeut, blijven doorgaan. Bekijk het overzicht van uitgezonderde contactberoepen.

Alle bezoeken aan en van niet-medische contactberoepen, bijvoorbeeld kapper, schoonheidsspecialist of pedicure, gaan niet door tot 9 februari.

Kinderdagcentra: maatwerk
De kinderdagcentra (KDC) blijven open en de kinderen mogen blijven komen. Daar waar het kan, of nodig is vanwege de medische kwetsbaarheid of een (mogelijke) besmetting in de thuissituatie, blijven de kinderen thuis.

Ambulante begeleiding: zoveel mogelijk online
Ambulante begeleiding vindt zoveel mogelijk online plaats. Alleen als het niet anders kan, is fysiek bezoek mogelijk.

Restaurants Meriant blijven open
De restaurants van Meriant blijven toegankelijk voor koffie of thee.

Vrijwilligers blijven welkom
Vrijwilligers blijven welkom op de locatie, maar moeten zich aan de regels houden die ook voor bezoek gelden. Zij dragen op de kwetsbare locaties een mondneusmasker en houden de 1,5 meter aan. De lijst met kwetsbare locaties vindt u onderaan deze pagina.

Opname nieuwe cliënten gaat door
De opname van nieuwe cliënten kan gewoon doorgaan. Dit proces verloopt zorgvuldig, uiteraard met aandacht voor preventie.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon van de betreffende locatie.

Wilt u meer weten? Hier vindt u aanvullende informatie over het coronavirus.

 

© 2021 - Alliade